Les persones són la clau de l’èxit de qualsevol projecte empresarial. Per aquest motiu és important definir estratègies dirigides a incrementar el compromís, captar i potenciar el talent i el lideratge millorant el rendiment dels equips i, com a conseqüència, els resultats empresarials.

Acompanyem i assessorem les empreses per a la definició estratègica i posada en marxa de projectes únics i a mida.

HR Business Partner

Aportem els recursos, l’experiència i les eines per ajudar les empreses a millorar en moments de canvi, de transformacions i de nous reptes.

Gestió per competències

Ajudem a desenvolupar un sistema de gestió per competències, orientat a les línies estratègiques de la vostra empresa, que busca l’excel·lència en l’acompliment laboral dels vostres treballadors i treballadores.

Comunicació interna

Posem la comunicació al servei de RH per donar visibilitat a les polítiques i les accions que aquestes comporten als públics objectius interns.

Clima laboral

Les persones són el principal avantatge competitiu de les empreses, i per poder avançar amb èxit i assolir els objectius marcats cal saber quines necessitats tenen, com se senten en l’organització i quins són els seus nivells de satisfacció laboral.

Cultura i canvi organitzacional

Ajudem a identificar la cultura organitzacional de les empreses i a construir i compartir la cultura desitjada en cada context corporatiu.

CASOS D’ÈXIT