Gestió per competències

Ajudem a desenvolupar un sistema de gestió per competències, orientat a les línies estratègiques de la vostra empresa, que busca l’excel·lència en l’acompliment laboral dels vostres treballadors i treballadores.

Què es?

La gestió per competències és un procediment que consisteix a dissenyar i implementar un sistema de gestió de persones basat en la identificació dels perfils òptims per cada lloc de treball. La seva finalitat és aprofitar al màxim el talent de les persones a través d’un model integral, que faciliti els processos de RH (reclutament i selecció, formació, avaluació d’acompliment de tasques, etc.).

Seguint aquesta línia, el propòsit és flexibilitzar la gestió de les persones i poder adaptar-les a les necessitats canviants de l’empresa incrementant el rendiment i millorant el clima laboral.

Grup Pitagora ofereix aquest servei de consultoria per identificar els perfils competencials de l’empresa que porten a aconseguir els objectius de l’organització i la millora dels resultats empresarials.

Què podem fer?

 • Identificar de manera clara i precisa les competències corporatives i específiques de l’organització.
 • Dissenyar els perfils competencials i del Catàleg de competències.
 • Donar suport per a l’aplicació integrada del sistema en les diferents tècniques de RH (reclutament i selecció, formació i desenvolupament, gestió de l’acompliment laboral, plans de carrera, etc.).

Què aporta?

Un bon disseny i implementació del sistema de gestió per competències facilita els aspectes següents:

BENEFICIS PER A L’EMPRESA

 • Alinear la gestió de RH amb l’estratègia i els objectius de l’empresa.
 • Definir els perfils professionals que afavoreixen la productivitat i el rendiment.
 • Desenvolupar un equip de persones flexibles i amb capacitat de resposta davant les necessitats variables de l’empresa.

A CURT TERMINI

 • Permetre la gestió integrada de les tècniques i eines de RH.
 • Facilitar la presa de decisions per als integrants del departament de RH.

A MITJÀ TERMINI

 • Augmentar la productivitat de les persones. Establir un llenguatge comú i comprensible entre RH i la resta d’àrees operatives de l’organització.

A LLARG TERMINI

 • Millorar les taxes d’atracció, retenció i aprofitament del talent.
 • Facilitar el manteniment de nivells adequats de satisfacció i clima laboral.

CASOS D’ÈXIT