Jornada “Obligatorietat Plans d'Igualtat i Protocol d'assetjament sexual per raó de gènere i laboral" Madrid

06 MAR 2020

El passat 1 de març de 2019 al Congrés dels Diputats va aprovar el Reial Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació.
 
Aquestes disposicions impliquen una sèrie de modificacions que rebaixen l'obligació d'elaborar i aplicar un Pla d'Igualtat a les empreses de més de 50 persones treballadores establint uns terminis concrets d'obligat compliment.
 
D'altra banda, hi ha l'obligació de les empreses d'arbitrar procediments específics per a la prevenció i per donar curs a les denúncies o reclamacions de persones que hagin estat objecte d'assetjament sexual i per raó de sexe.
 
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos laborals imposa a les empreses el deure de vigilar i millorar les condicions de treball dels seus empleats i empleades identificant els riscos de caràcter físic i psicosocial que puguin causar deteriorament de la seva salut.
 

Programa:


9h30 a 11h15

  • Obligatorietat elaboració de el Pla d'Igualtat
  • Subvencions
  • Concepte de Pla d'Igualtat i àmbits que abasta
  • Beneficis per a les empreses i les persones treballadores

 
11h15 a 11h45 Pausa / Coffe Break
 
11h45 a 13h00

  • Obligatorietat implementació Protocol d'assetjament sexual per raó de gènere i laboral
  • Riscos àmbit jurídic laboral: Inspecció de Treball / Reclamacions col·lectives / Reclamacions individuals / Sentències / Indemnitzacions
  • Preguntes i tancament de la Jornada
     

Ponents:

Marta Tura Solvas

Doctora en organització i direcció d'empreses. Membre del grup de recerca GIOPACT de la Universitat Politècnica de Catalunya.UPC especialitzat en temes d'igualtat i gènere. Experta en temes de gènere, en el disseny i implantació de Plans d'igualtat entre dones i homes en les organitzacions. Impartició de formació en Plans d'igualtat, utilització de llenguatge neutre, Elaboració Protocol d'Assetjament sexual per raó de gènere i laboral i seminaris de sensibilització en equitat de gènere a les empreses.

Manuel Fernández - Fontecha 

Advocat laboralista amb més de 15 anys d'experiència, primer a J & A Garrigues i posteriorment en EY Advocats i Ceca Magán Abogados on actualment desenvolupa assesorament com a soci en totes les àrees de dret laboral. Llicenci

Participa en fòrums i seminaris i és membre de l'Club Empresarial ICADE, així com de FORELAB (Fòrum Espanyol d'Advocats laboralistes).

Descarrega aquí el programa.

Reserva aquí la teva plaça. Són limitades (es reservarà una plaça per empresa).

T’esperem!