Jornada “La Igualtat d'Oportunitats des dels Organismes Públics”

13 FEB 2018

Malgrat que la meitat del segle XX hagi presenciat importants avenços legislatius en la lluita contra la discriminació de gènere, encara persisteixen obstacles socials que provoquen la desigualtat de les dones en tots els àmbits de la societat.

Per superar aquests obstacles, juga un paper fonamental la posada en marxa de les diferents polítiques d’igualtat de gènere per part de les Institucions Públiques.

PERÒ, QUINS SÓN ELS SEUS PRINCIPALS BENEFICIS?

  • Complir amb el mandat d’eradicar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, en els termes que ordena la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.
  • Definir el marc de govern per implementar les polítiques d’igualtat de gènere que permetin corregir desigualtats concretes en cada municipi.
  • Optimitzar les diferents accions municipals a través de la transversalitat amb perspectiva de gènere.
  • Conscienciar l’opinió pública que la igualtat d’oportunitats és un tema clau que afecta tots els aspectes de la vida professional i familiar d’homes i dones.
  • Equilibrar les desigualtats existents entre homes i dones i augmentar la presència de les dones en tots els àmbits de la societat.
  • Introduir la perspectiva de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en totes i cadascuna de les polítiques, plans i estratègies que s’elaborin des dels Organismes Públics, ja que és de la seva competència actuar com a referència i model per avançar per aquest camí.

OBJECTIUS:

Des del lideratge dels Organismes Públics; abordar la necessitat de transversalitzar l’enfocament de gènere a tots els nivells de la societat per lluitar contra la violència i discriminació que sofreixen les dones, així com fomentar la igualtat de drets i oportunitats.

L’objectiu principal és per tant visibilitzar el problema i les possibles solucions, així com sensibilitzar sobre la coresponsabilitat social per acabar amb aquest tipus de desigualtat que afecta la ciutadania.

S’analitzaran, al costat de les entitats públiques participants, exemples de bones pràctiques.

DIRIGIT A:

Personal tècnic i polític dels Organismes Públics amb responsabilitats a l’àrea d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere.

Descàrrega aquí el programa.

Reserva aquí la teva plaça. Són limitades. (Es reservarà una plaça per empresa).

¡T’esperem!