Polítiques d’igualtat, diversitat i conciliació

Expresseu el vostre compromís amb l’ètica empresarial.

Què és?

Les polítiques d’igualtat, diversitat i conciliació representen una estratègia útil per afavorir i optimitzar la gestió dels recursos humans a les empreses, potenciant la igualtat d’oportunitats i respectant els drets de la ciutadania.

El propòsit d’aquest servei és identificar i corregir els possibles desajustos en matèria de gestió de la igualtat, diversitat i conciliació que puguin existir en una organització o empresa, per tornar l’equilibri i afavorir les bones pràctiques empresarials.

Grup Pitagora ofereix la seva experiència i el seu know how en la matèria aplicant una metodologia de treball i un model operatiu per analitzar els possibles ajustos/desajustos que puguin existir en una organització i proposant mesures d’acció específiques per atenuar els desajustos i per tallar les barreres obstaculitzadores en la vida professional.

Què podem fer?

 • Definir i difondre el Compromís de la Direcció en matèria d’igualtat, diversitat i conciliació.
 • Fer el diagnòstic de situació de l’empresa mitjançant una anàlisi interna de l’organització respecte a les seves polítiques i pràctiques en recursos humans.
 • Dissenyar el pla d’accions recomanables per millorar l’organització en el seu conjunt:

– Accions de millora per als procediments de recursos humans.

– Planificació d’implementació.

– Disseny d’un procediment de seguiment i avaluació.

 • Acompanyament a la implementació de les accions.
 • Auditar els projectes implantats.

Què aporta?

 • Compromís amb els principis fonamentals d’igualtat i diversitat.
 • Respecte al dret d’inclusió de totes les persones, independentment dels seus perfils diversos, en l’entorn laboral i en la societat (legislació vigent).
 • Implementació de polítiques concretes per afavorir un entorn laboral lliure de prejudicis en matèria d’ocupació, formació i promoció.
 • Equilibri socioeconòmic.
 • Un model de societat on no existeixi cap tipus de discriminació, ja sigui per raça, sexe, religió, discapacitat psíquica o física o origen social.
 • Enriquiment dels equips de treball.
 • Motivació per al personal laboral.
 • Millora la puntuació en els concursos públics i licitacions.
 • Fomenta una millora del clima de l’empresa.
 • Factor d’atracció i retenció del talent.
 • Millora el seu posicionament de marca en un mercat exigent i diversificat.
 • Pràctiques empresarials rendibles i sostenibles.