Gestió del talent intern

La gestió de les persones no s’improvisa. Responem a les necessitats de cada negoci mitjançant estratègies per atraure, desenvolupar i fidelitzar el millor talent que necessiten els vostres equips i projectes.

Què és?

La gestió del talent intern és el procés que converteix les millors persones en professionals amb millor rendiment.

Les empreses i organitzacions necessiten en els seus equips els millors professionals i saben que la gestió del talent s’implanta com a mesura per ser més competitius en el mercat actual.

Grup Pitagora ajuda a gestionar de manera més adequada el talent intern de l’empresa. Tant per conèixer, valorar i detectar el talent que ja existeix a l’empresa com per crear plans de desenvolupament que fomenten la seva retenció, desenvolupament i pertinença. La finalitat serà convertir l’organització en un imant per al talent extern i en un lloc on el talent del capital humà aporti en els resultats.

Què podem fer?

 • Aprofitar tot el potencial que hi ha dins de cada persona, cada equip i cada organització.
 • Definir i identificar el talent dins de l’organització.
 • Desenvolupar estratègies efectives que permetin elevar els punts forts de cadascú, en combinació amb els valors dins de l’equip i l’organització.
 • Establir i consolidar estratègies per seleccionar les persones candidates adequades, desenvolupar i mantenir el talent en l’organització.
 • Implantar estratègies perquè el talent intern participi i s’impliqui en els projectes.

Què aporta?

Aplicacions a l’empresa:

 • Permet orientar i dirigir el capital humà cap als objectius i reptes de l’empresa.
 • Assegurar i consolidar el compromís i la implicació de les persones empleades amb el projecte, millorant l’eficiència i els resultats.
 • Disposar d’un talent pool (font de talents) per afrontar els reptes corporatius.
 • Revalorar l’empresa a través del talent intern.
 • Estalviar recursos i temps en la realització de processos externs de selecció de nous empleats i empleades per a l’equip.
 • Millorar l’ambient laboral, reduint les situacions de conflictes i les corresponents dispersions de l’equip respecte als seus objectius.