Assessorament i gestió del crèdit

Assessorem i ajudem les empreses a obtenir el màxim rendiment del crèdit bonificable.

Què és?

El crèdit bonificable és la quantia que disposen les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional per finançar, a través de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social, les accions formatives a desenvolupar per als seus treballadors i treballadares.

Aquestes ajudes permeten finançar parcialment o totalment la formació programada per les empreses a fi de millorar la capacitació i promoció professional de les persones treballadores, la qual cosa permet una millora de la productivitat i competitivitat empresarial.

Des de Grup Pitagora gestionem el crèdit bonificable de les empreses actualitzant i seguint la normativa amb tota rigorositat, oferint un assessorament complet i adaptat a les característiques de cada client i actuant sempre amb l’eficàcia i la transparència que requereix el nou model de formació.

Què podem fer?

  • Proporcionar tota la informació necessària per a la correcta aplicació de les bonificacions.
  • Gestionar tots els tràmits de gestió: comunicacions d’inici i finalització en l’aplicació de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, i elaboració de tota la documentació relacionada amb l’organització.
  • Assegurar el compliment de la normativa vigent i informar regularment sobre les novetats més importants.
  • Suport en els controls, les inspeccions i els requeriments duts a terme des de l’Administració.
  • Assessorament global en tot el procés, formació i resolució de dubtes.
  • Desenvolupament en la implantació del pla de formació finançat mitjançant el crèdit.

Què aporta?

Comptar amb el suport d’una entitat organitzadora de confiança permet:

  • Obtenir el màxim avantatge del crèdit disponible per facilitar la planificació i l’execució del pla de formació.
  • Assegurar la correcta gestió i aplicació de les bonificacions, i evitar així possibles infraccions i sancions.
  • Disposar d’un assessorament continuat, àgil i responsable.