Sessió Gestió del Crèdit: Tramitació i documentació en la formació programada per les empreses (Barcelona)

10 MAY 2017

DESCRIPCIÓ
El sistema de bonificacions per a la formació de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, permet a les empreses formar els seus empleats, a través d’un crèdit anual que es bonifica en els pagaments a la Seguretat Social.

A les nostres sessions sobre el crèdit que hem impartit des de la publicació de la nova normativa l’any 2015 hem detectat l’interès per certs aspectes de la llei que han generat més incertesa i que requereixen una atenció més important. Per aquesta raó volem oferir aquestes sessions temàtiques en què ens centrarem sobre qüestions concretes, amb la finalitat de facilitar un enfocament general d’aquells temes més significatius i poder donar resposta a dubtes recurrents.

DIRIGIT A
Personal de Recursos Humans, així com responsables i coordinadors/es de formació d’empreses, sense o amb coneixements bàsics sobre el tema.

OBJECTIUS
– Conèixer el procés de tramitació de les bonificacions, des de la comunicació d’inici dels cursos fins al seu termini.
– Saber els requisits i la documentació que hem d’elaborar, recollir i custodiar durant tot el procés.
– Familiaritzar-se amb l’entorn de la Plataforma per a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

CONTINGUTS
1. Comunicació d’inici
2. Comunicació de termini
3. Comunicació de canvis i incidències
4. Documentació segons la modalitat d’impartició (Presencial, Teleformació, mixta)
5. Custòdia de la documentació
6. Requisits documentació justificació
7. Actuacions de seguiment i control
8. Plataforma de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
– Perfils de gestió: bonificada, organitzadora i grup d’empreses
– Alta empreses i informació del perfil empresa
– Alta comunicació i acabament de grups

EQUIP DOCENT
Helena Coronas
Directora del departament de formació contínua i ocupacional de Grup Pitagora, amb més de 12 anys d’experiència al sector de la formació i amb més de 5 anys d’experiència en la impartició de sessions tècniques sobre la Gestió del Crèdit Bonificable.

INSCRIPCIÓ
* L’inscripció està limitada a una persona per empresa. Les confirmacions de les inscripcions es comproven i validen telefònicament.