Resultats del Primer Baròmetre sobre Recursos Humans de Grup Pitagora

22 JUL 2019

Grup Pitagora, empresa dedicada a la Consultoria de RRHH i a la Formació amb 15 anys d'experiència en el sector, presenta els resultats del seu primer Baròmetre sobre RRHH l'objectiu del qual és analitzar i comprendre millor la realitat dels departaments de RRHH en diferents àmbits.

Metodologia:

 • Enquestes telefòniques i via email (anònimes).
 • Mida de la mostra: 111 professionals (Responsables de RRHH, Responsables de Formació i CEOS).
 • Perfil de les empreses enquestades: Mitjana empresa.
 • Sectors principals: investigació, sanitat, turisme, educació, industria química, logística i distribució, serveis i activitat esportiva entre altres.
 • Operen en el mercat nacional 80% i internacional el 20%
 • Distribució geogràfica: Catalunya
 • S'analitza l'any 2018

 

Resultats:

 1. El 69,7% compta amb un pla Estratègic d'empresa davant el 19,1% que no i un 11,1% N/C.
 2. No compten amb un Pla Estratègic de RRHH el 50% davant el 40% que afirma tenir-lo.
 3. Els prinicpals objectius dels departaments de RRHH són:

Millora del clima laboral, retenir i potenciar el telant inter, reduir l'absentisme, millorar la formació de la plantilla, implementar el registre de jornada, implementar Plans d'Igualtat d'Oportunitats, Polítiques de conciliació i salarials i ser 'partner' estratègic de al resta de departaments.

 1. El 34,02% senten que no compten amb el suport de direcció per la consecució dels objectius estratègics del departament.
 2. Les principals demandes per poder assolir els objectius del departament són:

Major proactivitat per part de Direcció, més temps i recursos econòmics i humans, millor formació dels equips, comptar amb professionals amb talent, l'ajuda d'empreses externes.

 1. El 20,4% no elabora el pla de formació anual, davant el 79,5% que sí el realitza. 
 2. El 85,7% creu que és necessari millorar la comunicació interna de la seva organització i només el 34% compta amb un Pla de Comunicació Interna.
 3. La meitat dels enquestats/ades creu que la seva plantilla no està preparada per la transformació digital. El 44% inverteix en formació en noves tecnologies davant el 26,2% que no ho fa.
 4. El 56,6% creu que el personal de la plantilla està compromès amb la consecució dels objectius estratègics davant el 27,7 que opina el contrari.
 5. Un 40% opina que no s'ha invertit temps i recursos en augmentar el nivell de compromís de la plantilla.
 6. El 56,6% no han implementat el Pla d'Igualtat d'Oportunitats davant el 37,7% que sí ho han fet. Dels que no ho han posat en marxa tenen previst fer-ho el pròxim any un 36,6%. 
 7. Compten amb un protocol d'assetjament (obligat por llei) el 54,5% davant el 40% que no.

El 68,8% no compten amb un pla de conciliació laboral davant el 28,8% que sí.