Polítiques de responsabilitat social corporativa (RSC)

La sostenibilitat no és un “accessori” de l’estratègia empresarial sinó una part integrant de l’organització de l’empresa.

Què és?

La RSC és “la integració voluntària per les empreses de les preocupacions econòmiques, socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb les parts interessades” (UE).

A Grup Pitagora considerem la funció RH com el soci estratègic de la Direcció General sobre el tema de la sostenibilitat. De les set matèries fonamentals de la norma ISO26000, els equips RH exerceixen un paper directe en tres (pràctiques laborals, drets humans, participació activa i desenvolupament de la comunitat).

Els nostres serveis permeten a les empreses integrar amb la màxima coherència les polítiques responsables a la seva estratègia global, i respondre així a les expectatives de totes les parts interessades.

Què podem fer?

 • Gestió responsable dels recursos humans respecte als drets humans, diversitat, igualtat de gènere, formació i pla de desenvolupament del capital humà, benestar i conciliació de la vida professional i familiar.
 • Diàleg amb les parts interessades.
 • Gestió del canvi.
 • Organització i gestió responsable: anàlisi dels processos, QSE, ISO26000, SA8000, SG21.
 • Vigilància normativa i reglamentària.
 • Comunicació de la RSC i bones pràctiques.

Què aporta?

 • Reputació interna/externa.
 • Millor relació amb els seus grups d’interès: atracció de les persones inversores, desenvolupament de la marca ocupadora per a l’atracció del talent, enfortiment del diàleg amb els interlocutors socials, etc.
 • Retenció del talent i cohesió en els equips.
 • Desenvolupament de l’ocupabilitat.
 • Optimització dels recursos.
 • Prevenció (mitigació) dels riscos i reducció de costos.
 • Anticipació de les necessitats de la societat, innovació i avantatge competitiu.
 • License to operate (llicència social per operar).