Microlearning

El microlearning (microaprenentatge) està transformant la manera d’aprendre en les organitzacions intel·ligents, amb continguts modulars en petit format per aconseguir un aprenentatge pràctic i rellevant per a la persona treballadora.

Què és?

Un tipus de formació basada en petites unitats formatives de contingut específic, pràctic i rellevant per a la persona treballadora. Facilita i millora la retenció de coneixements i ajuda a obtenir millors resultats en les seves tasques. És una solució idònia per a persones treballadores que vulguin adquirir coneixements i habilitats concretes de ràpidament.

Aquests microcontinguts es construeixen en unitats d’aprenentatge independents o modulars. La duració d’aquests continguts varia en funció del format. Per a les píndoles presencials, la duració pot anar de dues a quatre hores. Per a les píndoles online, la duració va des del minut fins a les dues hores. Els continguts online poden ser en suport e-learning, m-learning (aprenentatge a través del mòbil) o social learning (aprenentatge social).

Grup Pitagora ofereix aquest servei per ajudar les empreses a definir estratègicament la seva oferta formativa i fer arribar als seus treballadors i treballadores, de manera atractiva, modular, granular i en context, continguts rellevants per a la seva formació professional.

Què podem fer?

Podem dissenyar programes de microlearning en diferents àrees.

1. Formació professional individual

 • Microhabilitats professionals (presentacions eficaces, habilitats comunicatives, reunions eficaces, etc.).
 • Aprenentatge d’idiomes.
 • Tècniques de negociació.
 • Tècniques de venda.
 • Formació d’un producte o una aplicació.
 • Píndoles d’ofimàtica (Excel, Word, Power Point, Outlook, Access).

2. Pla d’acollida/benvinguda.

3. Prevenció de riscos.

4. Accions complementàries d’esdeveniments per connectar amb l’audiència.

Què aporta?

Un programa de microlearning aporta els beneficis següents per a l’empresa:

 • Augment de la productivitat i el compromís de les persones treballadores.
 • Fomentar la formació contínua en l’empresa (lifelong learning).
 • Reducció de costos de producció i logística.

I per a la persona treballadora:

 • S’adapta al temps i ritme del treballador o treballadora.
 • Millor retenció de coneixements i rendiment.
 • Continguts accessibles per usar-los en qualsevol lloc.