La importància d'una bona benvinguda

25 OCT 2018

Estàs dintre. Les entrevistes i la incertesa han quedat enrere. Nova etapa professional, nous companys, nous reptes i il·lusions. I molts nervis.

Qui no recorda els seus primers dies en un nova empresa? Moltes novetats, persones desconegudes, nous hàbits i maneres de treballar.

El procés de selecció conclou amb èxit quan el personal recentment incorporat s’integra en l’empresa de manera satisfactòria, i per a això és imprescindible implementar un Pla d’Acollida estratègicament dissenyat a mida, acompanyant pas a pas en la socialització, facilitant la immersió a la nova cultura corporativa i realitzant el seguiment adequat.

El cost de no realitzar un Pla d’Acollida repercuteix tant a nivell personal com a professional reflectint una menor productivitat, possibles desajustaments en la dinàmica de l’equip, i en cas extrem podria produir-se una rotació indesitjada.

Un bon acolliment marca la diferència, i ofereix a la persona recentment incorporada la millor estratègia per ajudar-la a integrar-se en el seu nou ambient de treball, de manera que compti amb tota la informació i facilitats per començar amb les seves tasques amb la màxima motivació. Em refereixo als Plans d’Acollida, una guia per facilitar i accelerar el procés d’adaptació de la nova incorporació.

Un bon Pla d’Acollida reforça la il·lusió d’unir-se al projecte i ajuda en la gestió emocional de qui s’incorpora.

Les primeres setmanes són crucials i és important tenir una bona guia per reduir els conflictes i la rotació així com el nombre d’incorporacions fallides.

És fonamental que el nou treballador/a adquireixi ràpidament una visió global i integradora de la companyia; la seva cultura, els seus valors, l’organigrama, les normes, la història, els clients… I tenir clar el seu paper en l’engranatge; què s’espera d’ell/ella, quines són les seves funcions i objectius, com accedir a la informació que necessita…

Quan es té establert un bon Pla d’Acollida i s’aplica de forma estratègica a tots els empleats/des que s’incorporen acostuma a donar un resultat impressionant, amb un efecte molt positiu per a l’organització en el seu conjunt.

 

Els beneficis s’evidencien a través de:

 • Comprensió de la identitat corporativa per part de la nova incorporació.
 • Interès i implicació en el nou projecte.
 • Sentiment de pertinença i acolliment en el nou equip.
 • Seguretat davant el nou acompliment assignat.
 • Alta col·laboració en el treball en equip.
 • Eficàcia i èxit en les noves relacions professionals.
 • Millors resultats en menys temps.

Per tangibilitzar el Pla d’Acollida comptem amb el que denominem Kit d’Orientació Multimèdia. Una “benvinguda interactiva” que mostra al nouvingut tot el que necessita saber sobre l’empresa: els seus valors, la seva història, la seva cultura… Un pont per començar a generar vincles entre ambdues parts.

El Kit d’Orientació Multimèdia és totalment personalitzable i aposta per formats online i interactius que siguin frescos, corporatius i propers. És una eina molt útil per materialitzar i ordenar tota la informació necessària per començar amb bon peu des del primer dia.

 

A més, el Kit d’Orientació Multimèdia:

 • Ajuda a conèixer i introduir-se en la filosofia corporativa i en els nous processos de treball de forma àgil, ràpida i senzilla.
 • Permet el desenvolupament de mòduls d’auto-aprenentatge 100% on-line, optimitzant el temps i els recursos que implica la formació presencial.
 • Facilita la labor del Departament de RRHH en el procés d’integració del nou empleat/da.
 • Millora la imatge de l’organització.

Un bon Pla d’Acollida materialitzat en un Kit d’Orientació Multimèdia que respongui a les necessitats específiques de cada empresa o organització facilita la incorporació i adaptació dels nous membres de les plantilles i facilita enormement la funció dels Responsable de RR.HH.

 

Maika Romero Cabo
Llicenciada en Piscologia. Consultora, Coach i Formadora experta en desenvolupament de competències professionals, treball en equip i identitat corporativa, amb més de 20 anys d’experiència en el camp dels RR.HH i la Formació. He desenvolupat nombrosos projectes per a empreses de diferents sectors i grandàries. Emprenedora social i experta en Pràctiques Restauratives i Igualtat d’Oportunitats de Gènere.