La igualtat i no discriminació als centres CERCA

26 OCT 2021

Des de Grup Pitagora som conscients de la importància i implicació en la implementació de polítiques amb perspectiva de gènere i diversitat que teniu els centres de recerca.

Por això, hem pensat, mitjançant aquesta jornada, crear un espai on pugueu, al costat de les nostres ponents, compartir experiències, fites i reptes que heu implementat o bé us plantegeu implementar en les vostres organitzacions. 

La jornada versarà sobre tres punts:

  • Potenciar, com a línia estratègica de funcionament de l'empresa, la incorporació de la perspectiva de gènere.
  • La gestió de la diversitat LGBTI en l'empresa: avantatges i beneficis per a l'entorn laboral i per a la productivitat.
  • Igualtat i no discriminació en les empreses des d'una perspectiva legal.

Us acompanyarà el nostre equip consultor format per:

Marta Tura Solvas
Project Manager Igualtat de Grup Pitagora.

Marta Macias Quesada
Consultora experta en igualtat. Sòcia fundadora de Coop4equality, membre de la junta de LA INDEPENDENT, agència de notícies amb visió de gènere i professora del màster “Gènere i comunicació” de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Maria Lluisa Jiménez Gusi
Responsable de l’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI. Generalitat de Catalunya.

Sonia Pérez Sanclemente
Advocada a Ceca Magán. Experta en igualtat.

Formulari d'inscripció