Kit d’orientació i pla d’acollida

La primera impressió és fonamental en el procés d’incorporació d’un empleat o empleada. Acompanyem les noves incorporacions per a una integració i acollida eficaç a l’empresa.

Què és?

Un pla d’acollida és un protocol d’actuacions per facilitar la incorporació i adaptació d’un nou empleat o empleada a l’empresa.

El kit d’orientació és una guia estructurada d’informació essencial que ha de conèixer la persona treballadora per orientar-se en el seu entorn laboral.

Considerant l’esforç de temps i recursos que suposa un procés de selecció, la següent etapa d’incorporació és una part important en la socialització del nou empleat o empleada.

El propòsit d’un pla d’acollida consisteix a disminuir les barreres que experimenta la persona contractada i, a més, ser una eina útil tant per a l’empleat com per a l’empresa.

Des de Grup Pitagora, conceptualitzem i desenvolupem plans d’acollida i kits d’orientació en format imprès i online (multimèdia i interactiu), que permet arribar a un nombre més elevat de persones, millorar la imatge i presència de l’organització i optimitzar el temps que implica la formació presencial.

Què podem fer?

En un projecte de pla d’acollida o kit d’orientació treballem amb les accions següents:

 • Línia narrativa: storytelling
  Creació d’una narrativa (història) al voltant dels inicis, valors o interessos de l’empresa.
 • Tècniques de gamificació
  Aquesta proposta pedagògica consisteix en convertir la persona treballadora en protagonista del seu propi aprenentatge a través d’un joc, de manera que comenci en un punt i ascendeixi fins a arribar a la meta (finalització de l’acció formativa).
 • Vídeos corporatius
  Es tracta d’utilitzar vídeos curts que puguin comunicar l’essència de l’organització.
 • Talent brand a les xarxes socials
  Creem una campanya per fomentar el talent brand a les xarxes socials i convidar i implicar al nou treballador per a que comparteixi el seu entusiasme.
 • Connectar amb persones empleades (LinkedIn Networking)
  Assessorem en la creació d’un grup a LinkedIn i en les pautes per connectar amb persones empleades, compartir idees, explorar oportunitats i incrementar el sentit de pertinença.
 • Avaluació de la incorporació i seguiment
  Desenvolupem una enquesta de valoració perquè la persona empleada opini i es pugui mesurar l’èxit del programa online.

Què aporta?

Amb un bon pla d’acollida podem assegurar els beneficis següents:

Per a l’empresa:

 • Facilitar la labor de RH en el procés d’integració d’una nova persona empleada.
 • Afavoreix la comunicació del nou treballador o treballadora en el seu entorn laboral.
 • Millora la imatge interna i externa de l’empresa, ja que transmet serietat, professionalitat i innovació en els seus processos i la creença que es valora el personal.
 • Millora el rendiment i l’eficàcia de l’empresa, cosa que redueix el temps necessari per arribar a un grau d’autonomia òptim.
 • Enforteix el compromís de la persona treballadora per refermar la seva pertinença.

Per a la persona treballadora:

 • Aconseguir que les noves persones empleades comencin la seva etapa motivades, amb un grau important de responsabilitat i un millor coneixement de la cultura empresarial.
 • Tenir accés continu a un canal d’informació immediat per conèixer el funcionament de l’empresa.

En l’àmbit dels continguts:

 • Alt grau d’elements multimèdia i d’interactivitat per assolir una formació autodirigida de manera més amena.
 • Continguts dissenyats i adaptats pedagògicament pel nostre equip consultor i l’equip de disseny e-learning que garanteixen un alt nivell de qualitat del programa.