Jornada “Plans d'Igualtat per empreses. Novetats Reial Decret-llei 6/2019' Barcelona

29 OCT 2019

El passat 1 de març de 2019 al Congrés dels Diputats va aprovar el Reial Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació.

 Aquestes disposicions impliquen una sèrie de modificacions de l'article 45 apartat 2 de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, rebaixant l'obligació d'elaborar i aplicar un Pla d'Igualtat a les empreses de més de 50 treballadors i establint uns terminis concrets d'obligat compliment.

De totes aquestes novetats parlarem en la propera Jornada del dia 01 d'abril i abordarem també altres temes d'importància com: què és un Pla d'Igualtat, àrees que analitza amb les noves modificacions, beneficis per a les empreses i els seus treballadors/es, metodologia i accions positives a implementar.

 

Programa:

9h30 a 11h15

  • Novetats Reial decret llei 6/2019
  • Estat de les subvencions 201
  • Concepte de Pla d'Igualtat
  • Àmbits que abasta
  • Beneficis per a les empreses i per als seus treballadors / es

11h15 a 11h45     Pausa / Coffee Break

11h45 a 12h30

  • Metodologia i condicions
  • Accions positives i bones pràctiques
  • Cas pràctic
  • Preguntes i tancament de la Jornada

 

Ponent:

Marta Tura

Doctora en organització i direcció d’empreses. Membre del grup d’investigació Giopact de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) especialitzat en temes d’igualtat i gènere. Experta en temes de gènere, en el disseny de la formació en Plans d’igualtat entre dones i homes en les organitzacions. Impartició de formació en Plans d’igualtat, utilització de llenguatge neutre, Protocol d’assetjament i per raó de sexe i seminaris de sensibilització en equitat de gènere a les empreses.

 

Descarrega aquí el programa.

Reserva aquí la teva plaça. Són limitades (es reservarà una plaça per empresa).

T’esperem!