Jornada ‘Plans d'Igualtat per empreses' MURCIA

10 MAY 2018

Per aconseguir la plena igualtat entre homes i dones en la vida quotidiana i perquè desaparegui la discriminació de gènere, encara ens queda molt camí per recórrer. Gràcies a la implementació dels Plans d’Igualtat, les empreses poden fer molt per accelerar el procés i aconseguir entre tots i totes una societat més justa i equitativa.

Què és un Pla d’Igualtat?
És un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, a més d’eliminar la discriminació per raó de gènere.

Quines àrees analitza un Pla d’Igualtat?
Els Plans d’Igualtat contemplen diferents àrees com la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, la selecció professional, la formació contínua, la retribució, la lluita contra l’assetjament sexual i per raó de gènere, el llenguatge i comunicació no sexista i també la salut laboral.

DIRIGIT A:

Responsables de RRHH, Relacions Laborals, Personal de l’Àrea de Comunicació Interna/Externa, Gerents, Comandaments intermedis, Caps de Projecte, Responsables de Qualitat i en general qualsevol professional que necessiti incorporar la perspectiva de gènere en la seva gestió.

OBJECTIUS:

1. Definir el concepte de Pla d’Igualtat.
2. Subvencions.
3. Conèixer els beneficis per a les empreses i per als seus treballadors/as:
Complir amb la legislació vigent, millora de la imatge corporativa, majors oportunitats per seleccionar i retenir persones amb talent, millora del clima laboral, millora la competitivitat en la concurrència a concursos públics, major creativitat, entre unes altres.
4. Definir la metodologia i condicions.
5. Veure un cas pràctic.

Descarrega aquí el programa.

Per a més informació, contactar amb Patricia Vera al correu electrònic patriciav@grup-pitagora.com o al telèfon 933 220 211.

Reserva aquí la teva plaça. Són limitades (es reservarà una plaça per empresa).

En uns dies contactarem telefònicament per a confirmació.

T’esperem!