Jornada “Obligatorietat Plans d'Igualtat i Protocol d'assetjament sexual per raó de gènere i laboral" Múrcia

05 MAR 2020

El passat 1 de març de 2019 al Congrés dels Diputats va aprovar el Reial Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació.
 
Aquestes disposicions impliquen una sèrie de modificacions que rebaixen l'obligació d'elaborar i aplicar un Pla d'Igualtat a les empreses de més de 50 persones treballadores establint uns terminis concrets d'obligat compliment.
 
D'altra banda, hi ha l'obligació de les empreses d'arbitrar procediments específics per a la prevenció i per donar curs a les denúncies o reclamacions de persones que hagin estat objecte d'assetjament sexual i per raó de sexe.
 
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos laborals imposa a les empreses el deure de vigilar i millorar les condicions de treball dels seus empleats i empleades identificant els riscos de caràcter físic i psicosocial que puguin causar deteriorament de la seva salut.
 

Programa:


10h00 a 11h45

  • Obligatorietat elaboració de el Pla d'Igualtat
  • Subvencions
  • Concepte de Pla d'Igualtat i àmbits que abasta
  • Beneficis per a les empreses i les persones treballadores

 
11h45 a 12h15 Pausa / Coffe Break
 
12h15 a 13h30

  • Obligatorietat implementació Protocol d'assetjament sexual per raó de gènere i laboral
  • Riscos àmbit jurídic laboral: Inspecció de Treball / Reclamacions col·lectives / Reclamacions individuals / Sentències / Indemnitzacions
  • Preguntes i tancament de la Jornada
     

Ponents:

Marta Tura Solvas

Doctora en organització i direcció d'empreses. Membre del grup de recerca GIOPACT de la Universitat Politècnica de Catalunya.UPC especialitzat en temes d'igualtat i gènere. Experta en temes de gènere, en el disseny i implantació de Plans d'igualtat entre dones i homes en les organitzacions. Impartició de formació en Plans d'igualtat, utilització de llenguatge neutre, Elaboració Protocol d'Assetjament sexual per raó de gènere i laboral i seminaris de sensibilització en equitat de gènere a les empreses.

Juan Ignacio Olmos 

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Amb 21 anys d'experiència, especialitzat en dret de Treball i de la Seguretat Social. Soci de l'àrea laboral de CECA MAGAN, durant la seva trajectòria professional ha portat casos de tota índole davant la jurisdicció social en les seves diferents instàncies, així com davant el Tribunal Arbitral i Inspecció de Treball, sense deixar de banda els procediments de negociació col·lectiva, reestructuració de plantilles i anàlisi de contingències. Atén i assessora responsables orgànics i alts directius de companyies.

Especialista Dret de la Fundació Pública. Funcionari de carrera en excedència, format específicament en gestió de personal de l'Administració Local. Col·labora amb la Universitat Pompeu Fabra.

Descarrega aquí el programa.

Reserva aquí la teva plaça. Són limitades (es reservarà una plaça per empresa).

T’esperem!