IV Jornada d'Igualtat: El bon govern d'una empresa: apostant per una igualtat amb talent

17 NOV 2016

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes representa avui dia un repte que pot convertir-se en una oportunitat per a les empreses en el context de la Responsabilitat Social Corporativa.

Aquesta Jornada es planteja com un espai de reflexió sobre la incorporació del principi d’igualtat en la gestió de les empreses socialment responsables, on comptarem amb experts en matèria d’Igualtat i casos pràctics d’empreses que apliquen aquests canvis en la gestió dels Recursos Humans.

DIRIGIT A:

Empreses públiques i privades sensibles en la implantació de polítiques de gènere socialment responsables.

OBJECTIUS:
• Compartir un espai de debat, reflexió i abastament de recursos pràctics per fomentar una cultura de treball que promogui la igualtat efectiva en els processos interns de l’empresa (selecció, gestió del talent, polítiques de contractació, formació, conciliació) i millorar les condicions de treball.

• Sensibilitzar a les organitzacions i els seus representants sobre la necessitat i els avantatges d’incorporar una política d’igualtat socialment responsable en les seves empreses.

• Facilitar eines sobre com poden afrontar les empreses el compliment de la llei d’igualtat en el context de la RSE.

PROGRAMA

09h30 – 09h45
Registre i acreditació 

09h45 – 10h00
Benvinguda i presentació.

Marta Coronas, Directora General de Grup Pitagora, Consultoria de Recursos Humans i Formació. Especialtizada en Plans d’Igualtat.

10h00 – 10h45
Diversitat vs discriminació: fenòmen social i empresarial. Quina és la realitat actual i com podem prendre accions?

Miriam Mateos Sáinz de Medrano. Experta en violència de gènere, discriminació i conductes d’assetjament. Experta en Responsabilitat social corporativa i Igualtat d’oportunitats en l’empresa.

10h45 – 11h30
Responsabilitat Social Corporativa i compromís amb la conciliació de la vida laboral i familiar.
Beatriz Vila. Directora de Persones de Chiesi España S.A.

11h30 – 11h45
Torn obert de preguntes.

11h45 – 12h15
Pausa / Coffee break.

12h15 – 13h15
Taula rodona.

Aplicació de polítiques d’igualtat en les empresas i el seu efecte en la RSC.

Participen:
Rosa Llamas, Directora de Recursos Humans de CLECE
Carolina Marí, Directora de Recursos Humans del IBEC
Silvia Requena, Advocada i presidenta de la sectorial d’Igualtat i Drets Civils de CDC.

Modera: Miriam Mateos.

13h15 – 13h30: Torn obert de preguntes.

13h30: Acte de clausura.