Formació i empresa ¿per qué i per a qué?La grafologia a RRHH

25 OCT 2018

Què és la grafologia?

És una tècnica projectiva que té per objectiu estudiar característiques de la personalitat dels individus mitjançant la interpretació dels denominats aspectes gràfics de l’escriptura manuscrita. N’hi ha que la denominen “psicologia de l’escriptura”.

Grafologia a les empreses

L’aplicació de l’anàlisi grafològic en Departaments de Recursos Humans està cada vegada més a l’ordre del dia. En països com França està molt normalitzat el seu ús, i poc a poc sembla que es va obrint pas en altres països.

Malgrat l’escepticisme d’alguns respecte a aquesta tècnica, un gran nombre d’empreses han sabut veure el potencial de la seva aplicació. I és que es tracta d’una tècnica ràpida, senzilla i capaç de revelar una informació molt més profunda i detallada que moltes altres.

La seva aplicació pot variar segons les necessitats de cada procés, des selecció de personal, fins gestió d’equips i desenvolupament de talents. Qui no ha tingut a un treballador o treballadora que estava escalfant la cadira perquè no li agradava la seva feina? Potser no siguem capaços de donar-nos compte que aquesta persona té un enorme potencial per desenvolupar un altre tipus de funcions, en les que sí que estaria motivada i la seva actitud i rendiment donarien un gran gir.

I és bastant probable que per arribar a ocupar aquest lloc hagi passat diverses proves, tests i entrevistes entre d’altres, i tot i així, acaba ocupant un lloc per al qual no està preparada o no el motiva.

Doncs precisament aquest tipus de problemes són els que soluciona la grafologia en les empreses. És capaç de conèixer en profunditat a tots els candidats/es amb un simple escrit, reduint el temps i els recursos necessaris amb un altre tipus de proves. A més, es tracta d’una prova impossible de falsejar, ja que escriure és un acte inconscient, i per molt que l’autor/a tracti de contenir-se, la seva lletra reflecteix la seva personalitat de forma primària. D’aquesta manera, s’obté una informació molt detallada sobre l’autor/a, que ens permet conèixer a cada candidat/a de forma exhaustiva.

Com s’aplica?

És evident que no es requereix la mateixa exactitud de coneixement per a un lloc que per a un altre, de manera que les aplicacions varien segons les necessitats de cada candidatura.

Per exemple, per a un lloc de direcció es realitzarà una anàlisi profunda on es puguin conèixer totes les aptituds, actituds, i voluntats del candidat/a; o per a la creació d’un equip on és imprescindible la compatibilitat dels seus integrants.

Per a un lloc on hi ha un gran nombre de postulants, es realitzarà una selecció mitjançant els temperaments hipocràtics, que de forma ràpida permet detectar si el candidat/a té un perfil comercial, tècnic, administratiu o creatiu.

Altres processos es realitzen mitjançant un professiograma grafològic que ens permet saber exactament quins gèneres o trets escripturals han de presentar perquè donin el perfil. D’aquesta manera permet realitzar una preselecció ràpida, sense necessitat de realitzar nombroses proves a tots els postulants.

Quins beneficis aporta?

En definitiva, la grafologia aporta un gran nombre de beneficis a les empreses, ja que és capaç de millorar l’ambient laboral i en conseqüència el rendiment dels treballadors/es i de l’empresa, augmentar la motivació del personal i disminuir l’absentisme laboral per patologies i desmotivació. És sens dubte una grandíssima eina que redueix els costos de tots aquests processos i que proporciona una major fiabilitat i informació molt més exhaustiva.

 

Ester López Urbano

Graduada en Criminologia. Perita Psicografòloga, experta en Grafologia forense. Formadora en Grafologia aplicada a departaments de RRHH i consultora externa. Desenvolupa plans de prevenció, detecció i intervenció de violència en l’àmbit laboral mitjançant la criminologia i la grafologia.