Formació i empresa ¿per qué i per a qué?

25 OCT 2018

La formació és bàsica en l’estratègia d’implantació del canvi digital en les empreses, però ha de ser un procés continu d’adaptació a les noves eines i mètodes, que van sorgint cada cop a un ritme més accelerat.

  1. Destaquem sis punts clau de perquè és important la formació en l’empresa:
    Perquè és imprescindible per tenir una plantilla de treballadors/es que s’adapti a les necessitats cada cop més canviants del mercat i, així, no perdre competitivitat.
  2. Per fer front a la transformació digital que està sofrint la nostra societat a tots els nivells i, en especial, l’empresa.
  3. Perquè no només augmenta els coneixements i habilitats del treballador/a i actualitza les seves competències, sinó també el seu compromís cap a l’empresa, la seva identificació amb els seus objectius.
  4. Perquè afavoreix el canvi de mentalitat i actitud pel que fa a l’adopció de noves eines tecnològiques i metodologies de treball. Preveu el conflicte intern en les empreses que pugui produir la resistència al canvi. Per el treballador/a és una oportunitat de creixement personal i professional.
  5. Perquè detecta i gestiona els nous perfils professionals que es necessiten, que sorgeixen i canvien cada cop amb major rapidesa.
  6. Perquè dota els treballadors/es de competències relacionades amb l’ús de xarxes i eines col·laboratives de núvol digital.

Algunes innovacions tecnològiques que ja estan implantades i que necessiten programa formatiu que les adapti a les necessitats de l’empresa, des de les microempreses fins les grans corporacions, poden anar en les següents branques: Robòtica i intel·ligència artificial, Assistents virtuals, Conducció autònoma, Realitat virtual, Realitat augmentada, Impressió 3D, Màrqueting personalitzat, neuromàrqueting, Gamification, Internet de les coses, Big Data, núvol digital o Nanotecnologia, entre altres.

La formació ha de formar part del pla estratègic de l’empresa a curt, mitjà i llarg termini. Un eix bàsic del departament de Recursos Humans, més enllà de la realització de cursos dispersos al llarg de l’any. No tenir una estratègia de formació és perdre competitivitat davant la competència que si en tingui.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Autor:
Andrés Gallego Miguel

Des de 1996, formador especialitzat en ofimàtica, Internet, TIC, prevenció de riscos laborals, entre altres àrees. per a tot tipus de col·lectius (treballadors/es, desocupats/des, funcionaris/es…), tant en formació presencial com e-learning.

Imparteix també certificats de professionalitat i col·labora amb consultories com a freelance, i ajuntaments.
es.linkedin.com/in/andresgallegomiguel