Formació contínua

Us acompanyem en el desenvolupament del talent professional que la vostra empresa necessita per afrontar els reptes estratègics que planteja el mercat actual.

Què és?

La formació contínua és l’eina clau de les empreses actuals per afrontar els canvis tecnològics, socials i econòmics que exigeix el mercat. La formació com a procés ha de ser planificada i contínua, amb la finalitat de millorar i actualitzar les capacitats, habilitats, actituds i aptituds del personal col·laborador de les empreses, alineades amb els objectius empresarials.

El propòsit de la formació contínua és evitar i resoldre problemes de desajust competencial per part del personal, que interfereixin en l’adequat acompliment laboral i la consecució dels objectius professionals assignats, tant individualment com en equip.

Grup Pitagora ofereix aquest servei per identificar les necessitats de desenvolupament del personal necessàries per assolir els objectius del projecte de l’empresa, oferir propostes adaptades a les seves necessitats i organitzar tot el necessari per executar les formacions escollides.

Què podem fer?

 • Informe d’anàlisi de detecció de necessitats formatives.
 • Directrius per orientar la presa de decisions mitjançant personal expert en les matèries formatives.
 • Desenvolupament d’un programa de formació a mida a partir de la viabilitat i rendibilitat de l’empresa.
 • Disseny d’accions formatives personalitzades.
 • Implementació del pla de formació a partir de la detecció de les necessitats i els objectius desitjats per l’empresa.
 • Informe dels resultats i l’impacte del pla de formació i/o les accions formatives.
 • Gestió del crèdit per a les empreses.

Aquestes accions les podem oferir en modalitat presencial, e-learning i blended learning (aprenentatge mixt).

Què aporta?

El benefici de la formació a mida i continuada impacta tant en les persones, en els equips, com en l’èxit del projecte empresarial:

 • Convida a la integració de les persones.
 • Augmenta el nivell d’autoestima en el lloc de feina.
 • Actualitza i recicla els coneixements i les competències de les persones que ja estan treballant.
 • Motiva i dóna sentit a la implicació del personal.
 • Anima el treballador a afrontar la presa de decisions i la gestió dels problemes.
 • Promou la carrera professional.
 • Perfecciona el desenvolupament professional.
 • Fomenta la igualtat d’oportunitats.
 • Cohesiona l’equip de treball.
 • Facilita la consecució dels objectius empresarials.