Disseny i implementació de projectes formatius

Ajudem al creixement de l’empresa i de les persones que hi treballen, innovant en els processos de formació i en la manera de transferir els coneixements per millorar l’aprenentatge.

Què és?

El disseny i la implementació de projectes formatius consisteix en un conjunt d’accions elaborades a partir d’un plantejament o necessitat estratègica empresarial per respondre als desafiaments competencials, tecnològics i d’innovació del mercat.

Les empreses adquireixen una manera sistemàtica de desenvolupar els seus processos de formació, però moltes vegades sense adequar-se a la necessitat objectiva del seu personal. És important identificar les accions formatives que es fan normalment, o bé que no es fan, i plantejar noves formes de gestió de l’aprenentatge que es puguin implementar en l’organització amb la finalitat de millorar la transferència de coneixements i la seva aplicació en l’empresa.

Grup Pitagora ofereix aquest servei per millorar els processos de formació amb la finalitat d’aportar una experiència d’aprenentatge que va més enllà de l’adquisició de coneixements i habilitats amb la possibilitat de desenvolupar unes competències que generin oportunitats de canvi i millora en els resultats empresarials.

Què podem fer?

 • Acompanyar les organitzacions en la detecció i el disseny de les necessitats.
 • Elaboració de plans, programes i cursos de formació específics per a cada necessitat estratègica.
 • Programa per a la gestió de la formació per competències.
 • Programes de formació presencial, e-learning, blended learning, mobile learning (aprenentatge mòbil).
 • Programes d’aprenentatge col·laboratiu a través de social learning (aprenentatge social) i mentoring.
 • Programas de aprendizaje colaborativo a través de social learning (aprendizaje social) y mentoring.
 • Disseny d’un ecosistema d’aprenentatge basat en el lifelong learning (aprenentatge permanent).

Ens basem en la construcció d’experiències d’aprenentatge a partir de les interaccions entre el contingut i els agents que intervenen.

Què aporta?

Un bon disseny i implementació de projectes formatius aporta els beneficis següents:

 • Alinear la formació amb els objectius del negoci i les tendències del mercat.
 • Millorar coneixements (saber fer), habilitats (poder fer) i actituds (voler fer) de la persona treballadora.
 • Personalitzar la formació i detectar el talent intern, per capitalitzar-les en programes de mentoring.
 • Facilitar oportunitats per millorar les promocions internes.
 • Promoció d’una cultura d’aprenentatge basada en la gestió del coneixement.
 • Augmentar el grau de satisfacció laboral i, per tant, la retenció de la persona treballadora.
 • Proporciona a les empreses un avantatge competitiu respecte a la competència en generar innovacions en els processos d’aprenentatge.

CASOS D’ÈXIT