Certificado de profesionalidad para personas en paro

Us volem informar de la posada en marxa del Certificat de professionalitat en “Activitats Administratives amb relació amb el client”.

Una formació amb places molt limitades (15 persones) amb el que aconseguir un nivell de qualificació professional 2, millorant les competències professionals dels participants.
 
Si coneixeu alguna persona en situació d'atur amb  ganes de millorar la seva formació, us agrairem compartiu aquesta informació.
 
D´una altra banda, la formació consta de 120 hores de pràctiques que els participants realitzaran en una empresa que podria ser la vostra. Si esteu interessats/des en tenir una d´aquestes persones en el vostre equip no dubteu en contactar amb Patricia Vera al correu electrònic patriciav@grup-pitagora.com.

 

DATA INICI: 17 D'OCTUBRE DE 2019
*Data subjecta a possibles canvis.

Amb aquest curs aprendràs a realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l'administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d'una organització, d'acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent. 

Identificador del curs: 19/FOAP/443/0160561/001

Família professional: Administració i Gestió

Durada de la formació: 875 hores (755 hores més 120 hores de pràctiques)

Horari: De 8h30 a 14h30

Lloc: C/Balmes 152, 4t 3ª, 08008, Barcelona
 
 
OBJECTIUS:

 • Gestionar l'arxiu en suport convencional i informàtic.
 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial. 
 • Comunicar-te en una llengua estrangera amb un nivell d'usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client.
 • Introduir dades i texts en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.
 • Rebre i processar les comunicacions internes i externes.


 
CONTINGUTS:

 • MF0975_2: Tècniques de Recepció i Comunicació (90h)
 • MF0976_2: Atenció al Client en el Procés Comercial (40h)
 • MF0976_2: Gestió Administrativa del Procés Comercial (80h)
 • MF0976_2: Aplicacions Informàtiques de Gestió Comercial (40h)
 • MF0973_1: Gravació de Dades (90h)
 • MF0978_2: Gestió d’Arxius (60h)
 • Prevenció de Riscos Laborals (30h)
 • Medi Ambient / Igualtat / Inserció Laboral (10h)
 • MF0977_2: Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client (90h)
 • MF0233_2: Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic  (30h)
 • MF0233_2: Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30h)
 • MF0233_2: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50h)
 • MF0233_2: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50h)
 • MF0233_2: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació (30h)
 • FCOO08: Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d'Ocupació (35h)
 • MP0079: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120h)

 

DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR?

 • Tècnic/a superior de recursos humans, en general.
 • Tècnic/a mitjà/ana en relacions laborals.
 • Administratiu/iva de personal.
 • Administratiu/iva del Departament de Recursos Humans.
 • Responsable de personal en PIME.
 • Gestor/a de nòmines Tècnic/a de recursos humans

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR ABANS DEL 9 D'OCTUBRE:

 • Currículum vitae
 • Còpia del DNI o NIE
 • Còpia del full inscripció a l´Oficina de Treball
 • Còpia compulsada del títol i/o certificat de formació escolar, ESO o equivalent que acrediti el nivel acadèmic.
 • Nivell mínim requerit per aquest curs: Graduat en Educació Secundària Obligatoria o equivalent. Prova d´accès CFGM. Prova d´accès a la universitat per a les persones més grans de 25 i/o 45 anys. Superar prova de nivell.
   

Només 15 places!
INSCRIU-TE-HI