Convocatoria subvencions Plans d'Igualtat

Amb data 30 de maig de 2019, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha publicat a nivell estatal la Convocatòria ......